Kick off møde: Planer for indsatsområder på Tuse Næs

Indflydelse og medbestemmelse!


Tuse Næs’ udviklingsplan skal fornyes. Du har mulighed for at komme med forslag til den nye plan samt at melde dig til at deltage i arbejdet.

Her på hjemmesiden kan du se den nuværende plan, som dog blev noget påvirket af COVID-19. Har du input til den nye plan er du velkommen til at skrive dette på vores formular nedenfor, så det kommer med på det fælles (alle kan deltage) inspirationsmøde, som vi holder onsdag den 10. april 2024, kl. 19, i Pyramiden på skolen i Udby. 

Anfør gerne, om du vil deltage i det frivillige arbejde i en af grupperne, som fokuserer på de valgte emner.


Vi ser frem til at modtage dit forslag senest mandag d. 8. april 2024.

Generalforsamling i Tuse Næs Byvarme

Tuse Næs Byvarme afholder generalforsamling den 14. februar 2024 kl. 19.00 i pyramiden op Udby Skole om nedlæggelse af selskabet, da vi må opgive at etablere fjernvarme i Udby/Hørby området. Se begrundelse nedenfor og vedlagte dagsorden.

Bestyrelsen i Tuse Næs Byvarme er enstemmigt desværre nået frem til den klare konklusion, at med de indgående risici og det samlede økonomiske billede umuliggøres etableringen af et fælles varmeværk på Tuse Næs.

Vi vil derfor ikke gå videre med projektet, og konklusionen er, at den enkelte beboer derfor må vurdere, hvad der er den bedste løsning i hvert givet tilfælde.

Bestyrelsen ser heller ikke nogen muligheder for at etablere et fællesvarmeværk i den umiddelbare fremtid, hvorfor vi agter at nedlægge, det etablerede AMBA selskab.

På bestyrelsens vegne

Henning Olsen

Status på arbejdet med fjernvarme på Tuse Næs

Status på arbejdet med fjernvarme på Tuse Næs Til borgerne på Tuse Næs 

Tuse Næs Byvarme vil gerne give en opdatering på hvor vi er ved med projektet om at skabe  en fællesvarmeforsyning for så mange borgere som muligt på Tuse Næs. 

Fjernvarmeprojektet for Udby/Hørby. 

Tuse Næs Byvarme er i samarbejde med Holbæk Kommune i gang med at skaffe midler til at få  udarbejdet et egentligt projektgrundlag for fjernvarmeløsningen, forventes at være på plads  indenfor den næste månedstid. Projektgrundlaget skal vise om det er samfundsøkonomisk  rentabelt at etablere en lokal fjernvarme løsning. 

Projektgrundlaget skal indsendes til Holbæk Kommune og godkendes af kommunen for at det  er muligt at gå videre med at danne aftalegrundlag for borgerne og starte udbud af selve etableringen af fjernvarmeløsningen. Dette er selvfølgelig under forudsætning af at projekt forslaget bliver godkendt af kommunen. 

Så der arbejdes fortsat intenst på at etablere en fjernvarmeløsning for Udby/Hørby. Fælles varmeløsninger for Mårsø, Kastrup, Kisserup, Løserup og Uglerup. 

Tuse Næs Byvarme har i samarbejde med Transition og Holbæk Kommune fået foretaget en  screening af disse 5 områder, som viser at det vil være muligt at etablere fælles løsninger i  Mårsø, Kisserup og Uglerup. Det er desværre ikke muligt at etablere fællesløsninger i Kastrup  og Løserup på nuværende tidspunkt. Resultatet af denne undersøgelse kan ses på  hjemmesiden: www.tuesnaes.dk under Varme og Energi. Der vil komme yderligere information  til borgerne i de berørte områder, da vi har brug for mere nøjagtige forbrugstal for at gøre  beregningerne endnu mere præcise. 

Hvilke muligheder er der udenfor disse områder. 

Udenfor områder er eneste mulighed at etablere individuelle løsninger i form af luft til vand  varmepumper, jordvarmeanlæg eller luft til luft varmepumper. Tuse Næs Byvarme arbejder  også på at finde gode tilbud til jer. 

Hvis I har spørgsmål til Tuse Næs Byvarme så skriv til os på mailen: tnbyvarme@gmail.com 

På vegne af bestyrelsen i Tuse Næs Byvarme 

Henning Olsen 

26.08.23

Bestyrelsens beretning for foreningsåret 2022

Generalforsamling i Kulturhuset Udby Forsamlingshus den 21. marts 2023

Året 2022 har været præget af genstart efter Corona for mange foreninger og aktiviteter, vi er kommet op på fulde omdrejninger for mange projekter, mens der er andre som vi skal have trukket i gang igen. 

På sidste års generalforsamling så blev der stillet forslag om at der skulle nedsættes en energi- gruppe, som skulle se på fremtidens opvarmningsformer for Tuse Næs. Vi startede i april måned 2022, og vi må sige at gruppens arbejde hurtigt kom til at dreje sig om etablering af fjernvarme for Udby og Hørby samt andre løsninger for de mindre bysamfund og enkelt stående ejendomme på Tuse Næs. Det er en stor opgave og har fyldt meget i foreningens arbejde i 2022. 

Det er dog langt fra det eneste som er sket i 2022, da en del af vores arbejdsgruppe fra udviklingsplanen har haft gang i en del opgaver. 

Erhverv og landbrug: 

Vores fælles hjemmeside projekt er afsluttet, vi har dog stadig brug for at der kommer mere aktivitet på siden. Så her ligger en opgave for os alle. Vi har fået godkendt det afsluttende projektregnskab af kommunen for det modtagne tilskud på kr. 75.000 til hjemmesiden. 

Bosætning

Udbyvej 28 eller den gamle købmandsbutik er ved at komme i gang, husene er annonceret til salg, så projektet kan realiseres i den kommende tid. 

Udbyvej 79 eller projekt Rugtvedgård er fortsat stillet i bero, da det ikke er muligt at få den langvarige investeringsplan til at hænge sammen, vi håber tiderne ændrer sig, så projektet kan realiseres. Da der er efterspørgsel på små lejeboliger. 

Hørby Bakker tidligere Hørby Nord er der sket meget for i 2022, der er efter dialog med Miljøstyrelsen udarbejdet et nyt projektforslag i samarbejde med Holbæk Kommune, som i starten af 2023 er præsenteret for Miljøstyrelsen. Holbæk Kommune arbejder på at få en besigtigelse af området med Miljøstyrelsen for at få projektet i gang igen. Der kommer et arbejde med en ny kommuneplan i 2023, hvor dette projekt skal med. Næste ansøgningsrunde for perspektivplanerne er i 2023. 

Initiativgruppen for Hørby Nord og Tuse Næs Lokalforum har deltaget i projekt med Landdistikternes Fællesråd, hvor vi har indstillet dette projekt til at være med i et frilandsby projekt, hvor vi pt. afventer en afgørelse om vi er blandt de sidste nominerede til at være med i dette projekt. Tidsplanen er skredet noget på grund af valg til folketinget. Der skal lyde en kæmpe tak til Birgit Edvars fra Edvars & Edvars og Else Marie Nørregaard fra Holbæk Kommune for deres kæmpe indsats for dette projekt. 

Natur og friluftsliv

Turlandets projekt omkring Udby Naturskov står overfor sin indvielse, så det glæder os meget at det er kommet så langt nu. Skoven ved kirken har også taget form, så der sker meget på denne front. 

Kunsthal: 

Foreningen X-MUNDI er dannet, som arbejder med at etablere en fantastisk Kunsthal på 

Hørbygaard med utallige muligheder. Lokalforum har i 2022 bidraget med kr. 10.000 i støtte, da det er afgørende for dette projekt at der visses lokal opbakning, for at får andre til at yde støtte til projektet. Ellers drives dette projekt utrætteligt Birgit og Jette. 

Øvrige arbejdsgrupper

Vi skal have startet dem op igen: Overnatning, Skole og institution, Sport og idræt, Religion og Kirke, samt Friluftsliv med biodiversitet og økologi. Lokalforum indkalder grupperne til status møde i april måned. 

Film om Tuse Næs

Lokalforum har i samarbejde med AF-Media få produceret en film, som viser Tuse Næs og dets muligheder som et spændende område for tilflytning med masser af aktiviteter for alle i alle aldre. Filmen er blevet til takket være en række nogle sponsorer og annoncører, som vi vil takke for deres indsats her. 

Åbent borgmesterkontor Tuse Næs

Borgmesteren flyttede den 5. og 6. december sit kontor til Tuse Næs med mange møder med de lokale borgere, ildsjæle, foreninger, institution og skole. Så det blev at par begivenhedsrige dage for borgmesteren. 

Andre opgaver som Tuse Lokalforum har været med i 2022

Indgivet høringssvar til kommunens strategiske varmeplan og opfølgende dialoger. Ydet sponsor bidrag på kr. 5.000 til Tour de France-eventet på Tuse Næs, så alle elever på Udby Skole kunne få en T-shirt i forbindelse med deres cykelløb. Etablering af fodgængerfelt Staslunde vej gennemført 

Etablering af vejbump og hastighed nedsættelse i Udby gennemført 

Tildeling og opsætning af cykelservicestander ved Udby Skole gennemført. Indgivet høringssvar til kommunens planstrategi omkring Hørby Nord 

Hvad er opgaverne for Tuse Næs Lokalforum fremover

Bistand så varmeprojekterne på Tuse Næs bliver gennemført 

Revitalisere strategiplanen, da den er ved at være som ikke er kommet i gang igen. Trafiksikkerhed og infrastruktur omkring skolen og krydset Udbyvej/Udby Kirkevej Vejvedligehold mv., for hele Tuse Næs. 

Andre projekter, som borgere ønsker at Lokalforum skal bistå med 

Til sidst skal der lyde en tak til alle deltagere i de mange foreninger, arbejdsgrupper og medlemmer af bestyrelsen i Lokalforum som har gjort en kæmpe indsats for Tuse Næs i 2022, kun ved jeres store indsats bliver Tuse Næs ved med at udvikle sig som Lokalområde. 

Med disse ord overlader jeg beretningen til debat på generalforsamlingen. 

På bestyrelsens vegne 

Henning Olsen 

Stiftende generalforsamling for Tuse Næs Byvarme Amba

Torsdag 27. april 2023 kl. 19.00 afholdes der stiftende generalforsamling for Tuse Næs Byvarme Amba i Pyramiden på Udby Skole. Herunder kan du downloade dagsorden og vedtægter.

Overvejer du at stille op til bestyrelsen i Amba selskabet, så kontakt venligst Henning Olsen på email henning.w.olsen@privat.dk eller telefon 20820346