Generalforsamling i Tuse Næs Byvarme

Tuse Næs Byvarme afholder generalforsamling den 14. februar 2024 kl. 19.00 i pyramiden op Udby Skole om nedlæggelse af selskabet, da vi må opgive at etablere fjernvarme i Udby/Hørby området. Se begrundelse nedenfor og vedlagte dagsorden.

Bestyrelsen i Tuse Næs Byvarme er enstemmigt desværre nået frem til den klare konklusion, at med de indgående risici og det samlede økonomiske billede umuliggøres etableringen af et fælles varmeværk på Tuse Næs.

Vi vil derfor ikke gå videre med projektet, og konklusionen er, at den enkelte beboer derfor må vurdere, hvad der er den bedste løsning i hvert givet tilfælde.

Bestyrelsen ser heller ikke nogen muligheder for at etablere et fællesvarmeværk i den umiddelbare fremtid, hvorfor vi agter at nedlægge, det etablerede AMBA selskab.

På bestyrelsens vegne

Henning Olsen