Om Tuse Næs Lokalforum

Holbæk Kommune består af 18 forskellige lokalområder. I hvert lokalområde er der et lokalt forum, som er båret af frivillige kræfter fra lokalområdet. Her kan det enkelte lokalområde forene sine ressourcer og interesser. 

Et lokalforum er kendetegnet ved at være et åbent og ligeværdigt forum for lokale kræfter. Det betyder, at det er åbent for alle: borgere, foreninger, organisationer, virksomheder, brugerråd, bylaug og lokale institutionsledere. Alle deltager på lige fod i diskussioner og beslutninger.

I lokalforum kan der diskuteres lokale ønsker, udfordringer og muligheder, planlægges debatmøder med fx politikere, kommunale medarbejdere eller nogle helt andre. Der kan også laves andre arrangementer eller tiltag til gavn for området.

En vigtig opgave for et lokalforum er desuden den løbende kontakt med borgere, foreninger og virksomheder i lokalområdet for at høre, hvad der rører sig, hjælpe til hvis der er behov eller bringe udfordringer og ideer videre til lokalområdets fælles-skaber. Fælles-skaberne er kommunale medarbejdere med særlig viden om frivillighed og lokal udvikling. 

Holbæk Kommune giver et fast tilskud til hvert af de 18 lokalområder. Tilskuddet bliver fordelt en gang om året på baggrund af antal indbyggere.

Det er lokalforum selv, som beslutter, hvordan tilskuddet bliver brugt – dog må det ikke bruges til løn. Hvis ikke tilskuddet er brugt, når året er gået, bliver det overført til året efter. Lokalforum må gerne have andre indtægter, fx overskud fra arrangementer. 

I 2020 blev Tuse Næs Lokalforum en forening med en valgt bestyrelse. I bestyrelsen sidder i øjeblikket:

Formand: Henning Wallin Olsen, kasserer: Hans Ravn, sekretær: Keld Malte, øvrige medlemmer: Egon Jensen, Tom Nielsen, Henning Larsen, Dorthe Kold Thomsen og Ronnie Hansen, samt kommunalt ansat fællesskaber Allan Lystrup.