Planer for indsatsområder på Tuse Næs

Tuse Næs’ udviklingsplan skal fornyes. Du har mulighed for at komme med forslag til den nye plan samt at melde dig til at deltage i arbejdet.

Anfør gerne, om du vil deltage i det frivillige arbejde i en af grupperne, som fokuserer på de valgte emner.