Kick off møde: Planer for indsatsområder på Tuse Næs

Indflydelse og medbestemmelse!


Tuse Næs’ udviklingsplan skal fornyes. Du har mulighed for at komme med forslag til den nye plan samt at melde dig til at deltage i arbejdet.

Her på hjemmesiden kan du se den nuværende plan, som dog blev noget påvirket af COVID-19. Har du input til den nye plan er du velkommen til at skrive dette på vores formular nedenfor, så det kommer med på det fælles (alle kan deltage) inspirationsmøde, som vi holder onsdag den 10. april 2024, kl. 19, i Pyramiden på skolen i Udby. 

Anfør gerne, om du vil deltage i det frivillige arbejde i en af grupperne, som fokuserer på de valgte emner.


Vi ser frem til at modtage dit forslag senest mandag d. 8. april 2024.